INTERVISIE

Doelgroep:
(Management)teams en groepjes startende leerkrachten van (basis) scholen, bedrijfsleven, groepen vrijwilligers, zorgverleners enz.

Uitleg:
In kleine groepjes (maximaal 8 personen) bespreken we aan de hand van de incident-methode de ingebrachte casus van de deelnemers en stimuleren de deelnemers elkaar tot het nadenken over mogelijke nieuwe oplossingen. Het is een proces van herkenning en persoonlijke ontwikkeling. Op een coachende manier komen we tot verdieping en nieuwe vaardigheden.

PRIJS

Een intervisietraject kost € 130,- per uur .

Alle prijzen zijn inclusief BTW.