Register Verwerking Persoonsgegevens

Van wie is dit register?

Dit is het register van Meta de Vries voor het bedrijf Leerkrachtcoaching, gevestigd aan de Buitenwatersloot 199, 2613 TE Delft met kvk nummer: 53222237. Bovengenoemde is uw aanspreekpunt voor vragen en verzoeken met betrekking tot persoonsgegevens. U kunt hiervoor bellen naar: 0613032921 of mailen naar: meta@leerkrachtcoaching.nl

Het register wordt up-to-date gehouden en aan iedereen openbaar gesteld via de website leerkrachtcoaching.nl

Uitleg verwerking persoonsgegevens

Dit zijn de specifieke doelen waarvoor deze onderneming persoonsgegevens verwerkt:

Aanbieden persoonlijk advies, coaching van klanten en contact met klanten.

Hierbij worden persoonsgegevens verwerkt uit de volgende categorieën:

Cliënten & opdrachtgevers (scholen)

Welke gegevens?

Uit de volgende categorieën worden deze verschillende soorten persoonlijke gegevens verwerkt:

– Naam Adres Woonplaats
– Telefoonnummers
– E-mailadressen
– Lichamelijke conditie en/of letsel
– Geestelijke gesteldheid en/of problemen
– Bedrijf- en/of persoonlijke geheimen

Tot wanneer?

Verzamelde gegevens worden bewaard voor een periode van 5 jaar of zolang je klant blijft:

Met wie worden de gegevens gedeeld?

De persoonsgegevens die je deelt worden alleen verstrekt aan de client zelf en worden behandeld als vertrouwelijke informatie.

Alleen uw naam, adresgegevens, telefoonnummer en emailadres worden opgeslagen in Google contacts. Verder wordt er niets digitaal of op papier vastgelegd.

Beveiliging persoonsgegevens

De beveiliging van persoonsgegevens is een serieuze zaak. Daarom zijn de volgende maatregelen getroffen.

Technische maatregelen waarmee de persoonsgegevens beveiligd worden:
  • Https verbinding
  • Antivirussoftware op alle verbonden apparaten (mobiel, tablets, laptops, pc’s)
  • Gebruik van fysieke papiervernietiger
  • Archiefkast met slot
  • Wachtwoordenkluis
  • Digitale backup hardeschijf extern

De bedrijfslocatie is afgesloten en maakt deel uit van een particuliere woning die beveiligd is met veiligheidssloten op de buitendeuren.

Organisatorische maatregelen waarmee de beveiliging actief nageleefd wordt:
  • Protocol voor opslaan persoonsgegevens
  • Geheimhoudings- en verwerkersovereenkomsten
  • Minimaliseren benodigde persoonsgegevens
  • Minimaliseren aantal betrokken personen voor toegang tot specifieke
  • persoonsgegevens
  • Verantwoording en vastlegging per verwerking van de persoonsgegevens
Verantwoordingsplicht verwerking persoonsgegevens

Leerkrachtcoaching verantwoord graag haar verwerking van persoonsgegevens.

Dit is waarom de persoonsgegevens worden verwerkt :

De persoonsgegevens worden verzameld om met de klant gericht te kunnen werken aan de coachvraag.

Dit is waarvoor de verwerking van persoonsgegevens op deze manier nodig is:

De gegevens worden gebruikt om contact te leggen en offertes/facturen te versturen.

Zo blijft het gebruik van persoonsgegevens geminimaliseerd: 

Ik vraag altijd de klant om toestemming voor alle informatie die ik vastleg.

Dit zijn de privacyrisico’s voor de betrokkenen:

Bij inbraak kunnen er papieren dossiers gestolen worden uit de afgesloten (met slot) archiefkast.
Bij diefstal of verlies van hardeschijf/usb stick kunnen gegevens verloren gaan of lekken.
Bij diefstal of verlies van de mobiele telefoon kunnen gegevens verloren gaan of lekken.

Op de volgende manier geef je als klant toestemming voor het gebruik van persoonsgegevens

Op de website van Leerkrachtcoaching:

 • Bij contactformulieren moet je eerst een checkbox aanvinken voor akkoord met verwijzing naar de website pagina met het verwerkingsregister
 • Via footer op website vermelding van AVG conform werken en link naar het online verwerkingsregister
 • Op de website is deze aparte pagina ontwikkeld die toelichting geeft op het privacy beleid

Bij klantcontact:

 • Bij het tekenen van een klantovereenkomst wordt verwezen naar het online verwerkingsregister op de website
 • Bij een intake wordt mondeling toegelicht en toestemming gevraagd
Uw rechten

U kunt ten alle tijden gebruik maken van uw rechten met betrekken tot het gebruik van uw persoonsgegevens:

 • Recht om een klacht in te dienen bij de AP (Autoriteit Persoonsgegevens)
 • Recht op verwijdering of wijzigen en of ontvangen van alle gegevens die geregistreerd staan